Một cách tiếp cận độc đáo cho mỗi khách hàng

Mỗi hồ sơ vay được kiểm tra riêng, vì vậy, điều quan trọng mà khách hàng cần phải lưu ý khi điền hồ sơ là chỉ định đúng thông tin của mình. Có thể, sau khi thực hiện việc kiểm tra, số tiền ít hơn sẽ được đề xuất cho khách hàng.

Về Soscredit

Hạn mức của khoản vay cho khách hàng mới đến 10000000 VND. Và thời gian không lãi suất hoặc phí là 0%. Thời hạn thanh toán khoản vay tối thiểu là 3 tháng, hạn thanh toán khoản vay tối đa là 12 tháng.

Khoản vay với lãi suất cố định và thời hạn thanh toán, sau khi được giải ngân, điều khoản thanh toán sẽ không được thay đổi. Khi ký kết hơp đồng, số tiền và lãi suất vay, cũng như thời hạn vay sẽ được quy định. Các điều khoản trên có thể được thayđổi trong thời gian hợp tác, chỉ và duy nhất theo thỏa thuận của các bên liên quan.

Một khoản vay trên mạng có thể là một giải pháp trong trường hợp phát sinh những chi phí ngoài dự kiến và cần phải thanh toán cho một dịch vụ hoặc mua hàng ngay ngày hôm nay nếu không có khoản nợ nào theo các khoản thanh toán khoản vay, nếu khoản thanh toán khoản vay không vượt quá 40% thu nhập hàng tháng của bạn. Hãy vay có trách nhiệm.

Ví dụ: Nếu số tiền được chọn là 2000000 VNĐ và thời hạn vay là 90 ngày, thì tổng sổ tiền phải được trả sau 90 ngày là: 2100000 VNĐ, APR 20%. Lãi suất hàng năm là tổng chi phí của khoản vay được thể hiện dưới dạng phần trăm. Max APR (lãi suất hàngnăm) 20%.

Trong trường hợp nếu số tiền vay không được thanh toán trong khoảng thời gian quy định, bên cho vay có thể yêu cầu thanh toán tiền phạt từ tổng số tiền thanh toán quá hạn cho mỗi ngày trễ hạn thanh toán. Trong trường hợp nếu việc thanh toán không được thực hiện trong một thời gian dài, nếu không có sự thỏa thuận với bên cho vay, chủ nợ có quyền đơn phương chuyển việc thu hồi nợ cho các công ty thứ ba.

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN SOSCREDIT

Thuận lợi

Đối với khách hàng mới khoản vay với lãi suất 0% trong ngày

Nhanh

Trung bình bạn có thể đăng ký vay trong vòng 15 phút

Có sẵn

Khoản vay có sẵn từ 18 tuổi

Linh hoạt

Chọn số tiền thanh toán hàng tháng

Thông minh

Hãy rút toàn bộ số tiền hoặc rút theo phần

Thuận tiện

Khả năng gửi hồ sơ xin vay thêm