Email

Trang web www.soscredit.vn sau đây được gọi là Trang web.

Người truy cập là một cá nhân truy cập Trang web trên mạng.

Email được sử dụng trong việc liên lạc thành công với người truy cập Trang web. Tất cả các email được xử lý bằng các bộ lọc khác nhau để tránh vi-rút và email thay thế. Trang web có quyền chặn email mà trang web cho là không hợp lệ.

Email có thể chứa quảng cáo, nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tin nhắn quảng cáo từ Trang web, chúng tôi yêu cầu bạn từ chối trong hồ sơ của bạn trên Trang web.

Bạn nên biết rằng bằng cách gửi email, được sử dụng Internet, là một hệ thống mở và Trang web không thể cung cấp bảo mật tuyệt đối cho tất cả các email sẽ được nhận mà không có lỗi, không bị sai sót, sẽ không có vi-rút và chúng sẽ không bị mất, bị phá hủy hoặc bị chặn và/hoặc được giải mã. Do đó, chúng tôi không gửi những email nhạy cảm hoặc thông tin nhận dạng cá nhân bằng cách sử dụng email.

Nội dung của email được gửi có thể được bảo mật và dành cho khách truy cập thích hợp vào Trang web. Nếu bạn nhận được một email không dành cho bạn, trong tình huống này không cho phép bạn sử dụng hoặc tiết lộ thông tin này. Vui lòng thông báo ngay cho quản trị viên trang web và xóa email này. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nội dung email từ Trang web, việc tiết lộ hoặc phân phối đều bị cấm.

Sau khi nhận và mở email từ Trang web, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và quy tắc của Trang web.