Câu hỏi thường gặp

Ở độ tuổi từ 18 đến 70 tuổi đều có thể nhận được khoản vay. Để đăng ký hồ sơ vay, cần phải có khả năng chi trả và có tài khoản ngân hàng tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào ở Việt Nam, điện thoại di động. Bạn cần điền thông tin vào mầu hồ sơ, chờ nhân viên hỗ trợ khách hàng thông báo về quyết định và/hoặc nhận thông báo dưới dạng tin nhắn SMS và/hoặc qua email.
Mỗi khách hàng được đánh giá riêng. Đối với khách hàng mới số tiền tối đa có thể nhận được là 10 000 000 VNĐ. Thanh toán khoản vay đúng hạn, bạn có thể vay đến 20 000 000 VNĐ.
Trong trường hợp khoản vay được duyệt tiền sẽ được chuyển tới bạn ngay lập tức.
Bạn có thể gửi hồ sơ vay bổ sung nếu số tiền tối đa chưa được áp dụng.
Để nhận được khoản vay không cần thiết phải có người bảo lãnh, cũng như tài sản thế chấp.
Bạn có thể gửi hồ sơ vay bất cứ lúc nào.
Bạn có thể thanh toán khoản vay nhanh hơn so với thời hạn được chỉ định trong lịch thanh toán. Chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với bên chăm sóc khách hành để biết được số tiền còn lại chính xác.
Thanh toán khoản vay phải được hiện theo lịch thanh toán, trong trường hợp không tuân thủ đúng theo lịch, hình phạt lãi suất sẽ được áp dụng. Trong trường hợp trễ ngày thanh toán, hãy vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.
Tài khoản cá nhân của khách hàng trên trang chủ của bên cho vay: khách hàng có thể thấy trạng thái của khoản vay, số tiền có sẵn, lịch sử thanh toán, khách hàng hiện có có thể yêu cầu thêm một khoản tiền.
Bạn cần phải điền thông tin vào hồ sơ vay. Sau khi được đánh giá khả năng chi trả, số tiền tối đa sẽ được xác định và bạn có thể thấy nó trong tài khoản cá nhân của mình.
Lãi suất hàng năm là tổng chi phí của khoản vay, bao gồm lãi xuất cho việc sử dụng khoản vay, cũng như tất cả các khoản phí và những chi phí khác, hoặc một tỷ lệ tương tự được tính theo luật pháp địa phương, được thể hiện dưới dạng phần trăm.
Khi bạn lựa chọn vay trực tuyến, bạn có cơ hội đăng ký hồ sơ vay 24 giờ trong ngay, 7 ngày trong tuần.